Misyonumuz & Vizyonumuz

Amacımız: Ulusal ve uluslararası düzeyde, çok yönlü bilim ve sanat insanı olma yeteneğine sahip bireyler yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda yetenekli ve istekli öğrencilerin yüksek bir akademik düzeyi hedeflemesine, geniş bir uluslararası görüşü benimsemelerini sağlamaktır. Çocuklarımızı hayatları boyunca öğrenmeyi sürdürmeye, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye, 21.yüzyılda başarılı olabilmek için yaşamsal bilgileri öğrenmeye özendirmektedir.

Ders içinde ve derslerin ötesinde, öğrencilerine dürüstlüğe değer vermeyi, diğer kişilerin gereksinimlerine, haklarına duyarlı ve saygılı olmaları bilincini kazandırmaktır. Onların müfredat bağlantılı faaliyetlerle, eğitim, araştırma, teknoloji,  sosyal hizmetler ve sanat dalları gibi konularda topluma katkıda bulunmalarına olanak verecek bireysel ilgi ve becerilerini geliştirmektir.

Değerlerimiz

-Yüksek standartta ve kaliteli öğretim ilkeleri ile üstün bir eğitim sağlayarak Türkiye’ye hizmet etmeyi hedeflemektir.

-Öğrencilerin çalışmalarında, doğruluk ilkelerine uygun davranmalarını, özgürlüklerin gerektirdiği sorumlulukları üstlenmelerini sağlar.

-Öğrencilerini toplumda liderlik yapacak, topluma katkıda bulunacak bireyler olmaya hazırlar.

-Öğrencilerin farklı kültürlere açık, başkalarına karşı hoşgörülü ve saygılı olmalarını hedefler.

-Fen bilimleri ve beşerî bilimler yanında ders dışı etkinlikleri de kapsayan bir programı sunar.